Wise Men

Geloof niet omdat anderen dat zeggen. Geloof niet omdat het altijd zo is geweest. Geloof niet omdat anderen dat geloven. Ervaar het zelf! VNDX Amsterdam.